به دنبال ارزش
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی: ارزش ، تکامل ، حقیقت ، آرامش

دراین کشمکش های وحشیانه و خوفناک درونی بین روح و جسم و اجتماعی-سیاسی-فرهنگی-عقیده تی-مادی و مالی و .....بین انسان ها-که از بطن فردها و خانواده ها تا بطن جوامع ساری و جاری است و تنها علت آن در تصاحب آزمندانه و حریصانه هر آنچه هست هر چه بیشتر و استمرارآن به عنوان یک ارزش-چه درست و چه نادرست نهفته است میباشد.   در این مرحله ی واقع-از مراحل تکامل درکره خاکی زمین (سیاره منتخب تکامل) تمامی انسان ها از هنگامه تولد تا آخرین لبه مرگ به دنبال ارزش اند.حال این ارزش چه حقیقی و چه باطل-چه خود آگاه و چه نا خود آگاه-چه جبری و چه اختیاری و .....چرا که فلسفه حیات این است-به دنبال ارزش.ارزش معنا و هدف زیستن و زندگی است-قله آرامش در ماندن و بودن است.و اما در این جهان هستی رو به تکامل-برای بعضی انسان ها-حقیقی ترین و خود آگاه ترین و اختیاری ترین و بزرگ ترین و بالاترین و برترین ارزش-عشق و آگاهی بر خدا است.خدا که حقیقت عینی و ابدی است-حضور و غیوب-دانائی و توانائی مطلق-.....         اگر بتوان حلقه های ذلت و اسارت را که نمودهای ارزش باطل و فریبنده و اغواگرانه اند را در  هم شکست و از آنها (مالکیت-قدرت-قلمرو-غریزه-ذهنیت) خود را پاک و بری نمود به یقین و بدون شک به عالی ترین و والاترین ارزش نایل خواهیم شد و اوج کمال و آرامش را تجربه خواهیم کرد.اما اگر اراده و شعور نایل شدن به این ارزش را در خود سراغ نمی بینیم که به طور قطع هم قابل حدس  و پیش بینی است-همان بهتر که به زندگی عادی و کشمکش های خودمان برای ارزش های باطله ادامه دهیم و هرگز و هرگز دست آلوده و حریصانه بر آتش حق دراز نکنیم.