# جملات

جملات و قطعات کو تاه

همه چیز تغییرپذیراست جز حقیقت-و تغییرپذیری حقیقت شفاف و شفاف تر گردیدن آنست.  ........................................................................................................................  چه رسا صدای گناهان مان را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید